POLITIKA ZAŠČITE OSEBNIH PODATKOV

Standard d.o.o. spoštuje vašo zasebnost in se zavezuje, da bo varoval vaše osebne podatke.
Uporabnikom storitev zagotavljamo, da bomo vse osebne podatke obravnavali kot zaupne podatke in poslovno skrivnost.
V nobenem primeru ne posredujemo, posredujemo ali izmenjujemo osebnih podatkov ali e-poštnih naslovov naših uporabnikov, ki se zbirajo prek sistema rezervacij ali kontaktnega obrazca.
Namen uporabe zbranih podatkov je stopiti v stik z vami (za pošiljanje informacij po pošti, faksu, elektronski pošti, telefonu itd.), V primeru, da bomo morali hitro stopiti v stik z vami ali v okviru naših statističnih podatkov obdelava podatkov, vendar le za potrebe naših notranjih in tržnih raziskav.
Prosimo, da občasno preverite morebitne spremembe pravilnika o varstvu osebnih podatkov.

 

PODATKI, KI JIH ZAJEMA SISTEM ZASEBNOSTI
- ime in priimek
- naslov
- email naslov
- telefonska številka / številka faksa
- drugi omenjeni podatki, za katere želite, da ostanejo zaupni

 

NAČELA ZA OBDELAVO OSEBNIH PODATKOV
Podatke obdelujemo v skladu z veljavno zakonodajo, ki se nanaša na obdelavo osebnih podatkov, in v skladu z najboljšo poslovno prakso varstva podatkov.
Zbrane podatke obdelujemo samo v skladu z namenom, za katerega so bili ti podatki zbrani.
Zbiramo in obdelujemo samo podatke, potrebne za dosego namena obdelave.
Posebej smo pozorni na točnost zbranih podatkov. Uporabnik ima pravico kadar koli pregledati in popraviti svoje podatke.
Podatke obdelujemo in hranimo le toliko časa, kolikor je potrebno za izpolnitev namena, za katerega so bili podatki zbrani ali kot to zahtevajo veljavni predpisi
Največ pozornosti namenjamo varnosti osebnih podatkov.

 

PRAVICE STRANK
V skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov ima stranka naslednje pravice:
Pravica do popravka in izbrisa:
Naročnik ima pravico do popravka netočnih podatkov.
Naročnik ima pravico pridobiti izbris podatkov, razen če so podatki potrebni za namen, za katerega so bili zbrani ali jih je treba hraniti v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Standard d.o.o. je dolžan stranko obvestiti o popravku ali izbrisu podatkov, narejenih na zahtevo stranke.
Naročnik ima pravico pridobiti omejitev obdelave podatkov pod pogoji, določenimi v Splošni uredbi o varstvu podatkov.
Standard d.o.o. je dolžan stranko obvestiti o omejitvi obdelave na zahtevo stranke.
Naročnik ima ves čas pravico ugovarjati obdelavi osebnih podatkov.
Naročnik ima ves čas pravico, da ugovarja neposrednemu trženju, v tem primeru se podatki v ta namen ne bodo več uporabljali.
Naročnik ima pravico, da ne bo predmet odločitev, ki temeljijo na avtomatizirani obdelavi, vključno z ustvarjanjem profila.

 

POSTOPEK ZBIRANJA OSEBNIH PODATKOV
Podatke naših strank zbiramo po naslednjih postopkih:
Pri rezervaciji ali ponudbi uporabnika prosimo za osebne podatke, potrebne za rezervacijo ali ponudbo.
Uporabnik lahko svoje podatke pusti osebno, druga oseba pa lahko to stori v imenu uporabnika ali pa nas kontaktira po telefonu ali e-pošti.
Pri rezervaciji ali povpraševanju po ponudbi na naših spletnih straneh zbiramo podatke, potrebne za rezervacijo ali ponudbo.
Naročnik podatke odda prek obrazca na spletni strani.
Soglasje stranke pomeni nedvoumno navedbo želja posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, s katerim z izjavo ali z jasnim pritrdilnim ukrepom pomeni soglasje k obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (4. člen Splošne uredbe o varstvu podatkov ).
Brez privolitve stranke v skladu z veljavnimi predpisi ne bomo nikoli uporabili nobenih osebnih podatkov stranke za kakršen koli namen, za katerega je potrebno soglasje.

 

KATEGORIJE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH ZBIRAMO
Zbiramo samo podatke, ki so potrebni za zbiranje podatkov in v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi.
Osebne podatke zbiramo za naslednje namene:
Osebne podatke zbiramo z namenom, da stranki ponudimo storitev ali da stranki ponudimo storitev.
Osebne podatke zbiramo po zakonskih obveznostih.

 

PRENOS PODATKOV TRETJIM OSEBAM
Podatke strank posredujemo tretjim osebam v naslednjih primerih:

 

ZA IZVAJANJE POGODBE S STRANKO:
Podatke posredujemo tretji osebi, kadar je to potrebno, da stranki zagotovimo pogodbeno storitev ali zahtevane informacije. To vključuje na primer pošiljanje podatkov o strankah v hotel ali prevoznika, kadar je to potrebno za izvedbo storitve ali ponudbo storitve.
Podatke prenašamo na tretjo osebo, če je to potrebno za namen, za katerega je uporabnik izrecno dal svoje soglasje.
Če za obdelavo najamemo podizvajalce, bomo v tem primeru osebne podatke poslali podizvajalcu.

 

ZAŠČITA OSEBNIH PODATKOV

Za zaščito osebnih podatkov naših strank uporabljamo najboljše poslovne prakse na področju turizma in informacijsko-komunikacijskih tehnologij. Neprestano prilagajamo svoje notranje procese, da dosežemo optimalno raven varstva osebnih podatkov. Za zaščito uporabnikovih podatkov pred nepooblaščenim dostopom, spreminjanjem, izgubo, krajo ali drugo zlorabo podatkov uporabljamo različne organizacijske ukrepe in tehnična sredstva.

KONTAKT
Naročnik lahko uveljavlja svoje pravice v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov z oddajo vloge na elektronski naslov camping@camping-adria.com
Če stranka sumi, da gre za kršitev njegovih osebnih podatkov, lahko vloži pritožbo na elektronski naslov camping@camping-adria.com
Naročnik lahko prijavo vloži tudi pri Agenciji za varstvo osebnih podatkov.

SPREMEMBE, DODATKI IN PREHODNE DOLOČBE POLITIKE
Pravilnik začne veljati in se začne uporabljati z dnem objave in je na voljo na spletnih straneh. Stranke bodo nemudoma obveščene o morebitnih spremembah Pravilnika, tudi z objavo na spletnem mestu. Stranka ima pravico do prenosa osebnih podatkov, izbrisa podatkov in omejitev obdelave osebnih podatkov ima stranko najkasneje do datuma začetka veljavnosti splošne uredbe o varstvu podatkov, to je od 25. maja 2018.